ონლაინ ლექსიკონი

Back

aerify


ნათარგმნია aerify სინონიმები

ზმნა

Universal
  • გაზისებრ მდგომარეობაში გადაყვანა;
  • დაგაზიანება, დააირიანება.

სინონიმები