ონლაინ ლექსიკონი

Back

agency

გამოთქმა: /ˈeɪdʒ(ə)nsi/

არსებითი სახელი

Universal
 • სააგენტო;
 • ორგანო (ორგანიზაცია, დაწესებულება);
 • მოღვაწეობა;
 • საქმიანობა, მოქმედება;
 • საშუალება, დახმარება;
 • შუამავლობა, შუაკაცობა;
 • ფაქტორი, ძალა;

Universal
 • tourist agency - ტურისტული ბიოურო;
 • by (through) the agency - მეშვეობით, დახმარებით.

Economics
 • 1) წარმომადგენლობა;
 • სააგენტო;
 • 2) ორგანიზაცია-შუამავალი, შუამავალი ორგანიზაცია;
 • 3) დავალება;
 • 4) შუამავლობა;
 • 5) ფაქტორი;
 • საშუალება;
 • 6) ქმედება;
 • საქმიანობა.

Law
 • 1) ორგანო (დაწესებულება, ორგანიზაცია);
 • სააგენტო;
 • 2) წარმომადგენლობა;
 • 2) სააგენტო ხელშეკრულება (დავალების ხელშეკრულება, კომისიის ხელშეკრულება), 4) დახმარება;
 • შუამავლობა;
 • 5) ფუნქცია;
 • ფაქტორი (როდესაც პრინციპალს წარმომადგენლობის არსებობის უარყოფის უფლება

სინონიმები

ანტონიმები