ონლაინ ლექსიკონი

Back

power

გამოთქმა: /ˈpaʊə/

არსებითი სახელი

Universal
 • ძალა, ღონე, ენერგია;

მრავლობითი

Universal
 • უნარი, უნარიანობა, შესაძლებლობა;

ატრიბუტული

Universal
 • ძალთა, ენერგეტიკული;
 • მოტორის.

Universal
 • electric power - ელექტროენერგია;
 • holding power - შეკავების უნარი (ატომისა, მოლეკულისა);
 • locomotive power - მამოძრავებელი ძალა;
 • სიმძლავრე, ძლიერება, მწარმოებლურობა;
 • mechanical powerds - მარტივი მანქანები;
 • კვება (აპარატურისა, აგრეგატისა);
 • სახელმწიფო;
 • the Great Powers, the first rate Powers - დიდი სახელმწიფოები;
 • a naval power - საზღვაო სახელმწიფო;
 • signatory powers - შეთანხმების ხელშეკრულება ხელის მომწერი სახელმწიფოები;
 • (სახელმწიფო) ხელისუფლება;
 • Soviet Power - საბჭოთა ხელისუფლება;
 • soverieng (supreme) power - უმაღლესი, უზენაესი ხელისუფლება;
 • in power - ხელისუფლების სათავეში;
 • რწმუნებულება, უფლებამოსილება;
 • power of attorney - რწმუნებულება;
 • მინდობილობა;
 • emergency powers - განსაკუთრებული რწმუნება;
 • ძლევამოსილება, უფლება;

Universal
 • purchasing power - მსყიდველობითი უნარი;
 • it is out of my power - ეს აღემატება ჩემს შესაძლებლობას;
 • I'll do all in my power - ყველაფერს გავაკეთებ, რაც კი შემიძლია;
 • {სალ} აუარება, უამრავი, მრავალი;
 • a power of money - აუარება ფული;
 • {მათ} ხარისხი;

Economics
 • 1) ძალა, 2) ძალაუფლება, სიძლიერე, 3) შესაძლებლობა, 4) საშუალება, 5) უფლებამოსილება, უფლება (კონგრესის უფლება დაარეგულიროს სახელმწიფოს გარე და შიდა სავაჭრო კავშირები), 6) მინდობილობა, 7) ენერგია, სიმძლავრე, 8) მწარმოებლურობა, 9) ფლობა hands

Law
 • 1. შესაძლებლობა;
 • უფლება;
 • უფლებამოსილება;
 • ძალაუფლება;
 • კომპეტენცია;
 • 2. ძალაუფლება;
 • 3. სახელმწიფო (to introduce)

სინონიმები

ანტონიმები