ონლაინ ლექსიკონი

Back

effect

გამოთქმა: /ɪˈfɛkt/

ზმნა

Universal
 • ჩადენა, მოხდენა;
 • მზადება, კეთება;
 • შესრულება, ასრულება;
 • განხორციელება, ხორცის შესხმა.

არსებითი სახელი

Universal
 • რეზულტატი, შედეგი;
 • მოქმედება, ძალა;
 • სინამდვილე;
 • აზრი, მნიშვნელობა, შინაარსი;

მრავლობითი

Universal
 • ქონება, ბარგი;

Universal
 • to have effect - სასურველი შედეგის ქონა;
 • of no effect - გამოუსადეგარი, უსარგებლო, უშედეგო;
 • to this effect - ამ მიზნით, ამისათვის;
 • cross effect - უკუქმდება;
 • to this effect to, to put into effect - ამოქმედება, ამუშავება;
 • to tike effect, to go into effect - ძალაში შესვლა (კანონისა, წესისა);
 • to bting (to carry) into effect - განხორციელება;
 • ხორცის შესხმა;
 • in effect - სინამდვილეში, ნამდვილად, არსებითად;
 • ეფექტი, შთაბეჭდილება;
 • calculated for effect - ეფექტის მოსახდენად გაანგარიშებული;
 • bombshell effect - ძლიერი შთაბეჭდილება;

Economics
 • შედეგი, გავლენა, მოქმედება, ძალა, მნიშვნელობა, აზრი

Law
 • 1) შედეგი, გამოძიება;
 • 2)ეფექტი, გავლენა;
 • ქმედება;
 • იურიდიული ქმედება;
 • ძალა;
 • 3) შინაარსი;
 • არსება;
 • 4) განხორციელება;
 • წარმოება;
 • გაფორმება;
 • 5) მოძრავი ქონება;
 • 6) ქონება ( პირადი) ( კანონზე, დოკუმენტზე, ხელშეკრულებაზე).

სინონიმები

ანტონიმები