ონლაინ ლექსიკონი

Back

case

გამოთქმა: /keɪs/

ზმნა

Universal
 • ყუთში, კოლოფში ჩაწყობა;
 • ბუდეში ჩადება, ჩარჩოში ჩასმა;
 • შემოკერვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • შემთხვევა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ყუთი;
 • კოლოფი;

Universal
 • in case (of) - შემთხვევაში;
 • in any case - ყოველ შემთხვევაში;
 • is it the case that? - მართალია, რომ ---? ნუთუ?;
 • it is not the case - ეს ასე არაა;
 • to put (the) case that --- - დავუშვათ, რომ ---;
 • this is especially the case - ეს სწორედ ასეა;
 • gone case - {სალ } უიმედო შემთხვევა;

Universal
 • მდგომარეობა;

Universal
 • as the case stands gone case - ასეთ მდგომარეობაში;

Universal
 • {იურ} საქმე, კაზუსი;
 • ფაქტები, საბუთი;

Universal
 • to try a case - სასამართლო პროცესის წაყვანა;
 • to have a good case - ისეთი ფაქტების ქონა, რომლებიც სიმართლეს განამტკიცებს;
 • to make out one's case - სამის ვითარების გადმოცემა;
 • {გრამ} ბრუნვა;

Universal
 • common case - საერთო ბრუნვა;
 • possessive case - კუთვნილებითი ბრუნვა;
 • objective case - ობიექტური ბრუნვა;

Universal
 • {მედ} ავადმყოფი;
 • პაციენტი;
 • დაჭრილი;

Universal
 • cot case - მწოლიარე ავადმყოფი;
 • walking case - ზეზე მავალი ავადმყოფი.

Universal
 • vanity case - ქალის ჩანთა;
 • cigarette case - პორტსიგარი, პაპიროსი;

Universal
 • საგზაო ნესესერი (dressing case);
 • ბუდე, შალითა;
 • {პოლიგ} საამწყობო კასა;
 • ვიტრინა;
 • {სამხ} ჰილზი;

Economics
 • 1) შემთხვევა, გარემოება;
 • 2) სასამართლო საქმე;
 • 3) ხელშეკრულებები არგუმენტები.

Law
 • 1) შემთხვევა, მდგომარეობა;
 • 2) სადავო საკითხი სასამართლოში;
 • 3) კაზუსი;
 • საქმის სასამართლო გადაწყვეტა;
 • სასამართლო პრეცენდენტი;
 • სასამართლო საქმე;
 • 4) საქმის მასალები;
 • 5) ფაქტობრვი გარემოება;
 • ფაქტობრივი გარემოებების გადმოცემა;
 • ვერსია;
 • 6) მოსაზრება;
 • საქმის

სინონიმები