ონლაინ ლექსიკონი

Back

causa


ნათარგმნია causa სინონიმები

Economics
  • 1) მიზეზი (რომლის გარეშე არ შეიძლებოდა რამე მომხდარიყო);
  • 2) დავა, სარჩელი, სასამართლო გარჩევა.

Law
  • 1) დავა;
  • სარჩელი;
  • საქმე;
  • 2) მიზეზი.

სინონიმები