ონლაინ ლექსიკონი

Back

drive

გამოთქმა: /drʌɪv/

არსებითი სახელი

Universal
 • მგზავრობა, გასეირნება (მანქანით, ეტლით);
 • სახლთან მისასვლელი ხეივანი;
 • განზრახვა, სტიმული;
 • დევნა, გამოდევნება (ნადირისა, მტრისა);
 • ენერგიული ძალღონით;
 • იძულება, ძალდატანება;
 • შოლტის გადარტყმა (მუშაობისას);
 • {ამერ} კამპანია (საზოგადოებრივი);
 • {სამხ} შეტევა, იერიში;
 • {სპორტ} დარტყმა;
 • ხე-ტყის დაცურება;
 • {ტექ} ამძრავი, გადაცემა;

Universal
 • armaments drive-გამალებული შეიარაღება;
 • to put on a drive-კამპანიის დაწყება;

Universal
 • 2) verb (drove, driven)
 • წაყვანა, მგზავრობა (მანქანითი, ეტლით);
 • მანქანის წაყვანა;
 • ცხენის წაყვანა;
 • მოძრაობაში მოყვანა, ამოძრავება;
 • გარკვევა;
 • გამოდევნება;
 • ჩარჭობა (ლურსმნისა);
 • ქროლა, ჭენება;
 • ვაჭრობა;
 • გარიგება;
 • გადაღლა, მუშაობით გადატვირთვა;
 • იძულება, ძალის დატანება;
 • გზის, გვირაბის გაყვანა;

Universal
 • to drive out of one's snes-გაგიჟება;
 • to drive out of despait-სასოწარკვეთილებამდე მიყვანა;
 • to drive at-მიზანში, ნიშანში ამოღება;
 • to drive away-გაგდება;
 • გაფანტვა;
 • to drive in-შერეკვა;
 • to drive into-ჩარჭობა, დასობა;
 • to drive out-ამოგდება, გამოგდება;
 • გასეირნება (ავტოთი);
 • to drive up-მისვლა, მიახლოება.

Economics
 • 1.1) მორგება, 2) დაკავება, 3) მუშაობით გადატვირთვა, 4) საქმის წარმოება, 5) მოწინააღმდეგის გადაგდება, 6) გაჭიმვა;
 • 2.1) საზოგადოებრივი კამპანია, 2) სწრაფვა, 3) მოძრაობა, ტენდენცია, 4) მისწრაფება, 5) მიზანი, 6) სტიმული.

Law
 • ავტომობილის მართვა (ზმნა და არსებითი სახელი) (coach-and-six)(კანონის, შეთანხმების და ა.შ. მართვა)

სინონიმები