ონლაინ ლექსიკონი

Back

take

გამოთქმა: /teɪk/

ზმნა

Economics
 • აღება;
 • მიღება;
 • ფასის აღება, ამოღება;
 • მოხსნა;
 • (ნაგებობის) იჯარით აღება;
 • ჩაბმა;
 • დაკავება (დროის);
 • მიღება;
 • გამოსყიდვა;
 • გადახდა.

ზმნა

Law
 • აღება, მისაკუთრება;
 • მიღება;
 • დაკავება, დაპატიმრება;
 • სამართლებრივი წოდება (სხვა გზით , მემკვიდრეობის გარდა) რაიმე (საქმის) (ნივთი, საქონელი)(against)რაიმესი, (სასამართლოზე).

სინონიმები

ანტონიმები