ონლაინ ლექსიკონი

Back

rejoinder

გამოთქმა: /rɪˈdʒɔɪndə/

არსებითი სახელი

Universal
  • პასუხი, შეპასუხება.

Economics
  • 1) გაერთიანება (რამდენიმე საქმის ერთ სამართალწარმოებაში), 2) მოპასუხის მიერ მოსარჩელის რეპლიკის უარყოფა;
  • მოპასუხი განმეორებითი უარყოფა.

Law
  • 1) გაერთიანება;
  • 2) დუპლიკა, მოპასუხის მეორე შეჯიბრებითი ქაღალდი, მოპასუხის მეორე უარყოფა, მოპასუხის მიერ მოსარჩელეს რეპლიკის უარყოფა.

სინონიმები