ონლაინ ლექსიკონი

Back

aggregation


ნათარგმნია aggregation სინონიმები

არსებითი სახელი

Universal
  • შეკრება, შეგროვება;
  • მასა;
  • აგრეგატი.

Economics
  • 1) აგრეგაცია, ნაწილების შეერთება;
  • 2) აგრეგატი;
  • 3) მოგროვება, მასა, კონგლომერატი.

Law
  • აგრეგაცია, არაპატენტუნარიანი კომბინაცია, ძველი ელემენტების შეერთება, რომლებიც არ ადგენენ ახალ გამოგონებას

Marketing
  • 1. აგრეგაცია (მარკეტინგული სტრატეგია, მიმართული მომხმარებელთა ბაზების გაფართოვებისაკენ უნივერსალური საჭიროებების და ადამიანთა უპირატესობების გამოვლენის გზით, ასევე მასობრივი რეკლამების გატარებით);
  • 2. აგრეგაცია (მომუშავეთა ნაკრები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებ

სინონიმები