ონლაინ ლექსიკონი

Back

alluvion

გამოთქმა: /əˈl(j)uːvɪən/

Economics
  • მიწის ნაკვეთი, ჩამოყალიბებული ნალექით ან ნამქერით

Law
  • ა) ალუვია, მონალექი, ნარიყი ბ) ჩამონალექზე წარმოქმნილი მიწის ნაკვეთი

სინონიმები