ონლაინ ლექსიკონი

Back

bearing

გამოთქმა: /ˈbɛːrɪŋ/

არსებითი სახელი

Universal
 • ურ­თი­ერ­თო­ბა;

მრავლობითი

Universal
 • მდგო­მა­რე­ო­ბა, მი­მარ­თუ­ლე­ბა;
 • კო­ორ­დი­ნა­ტი;
 • ქცე­ვა, მოქ­ცე­ვა, მიხ­რა-მოხ­რა;
 • {ტექ} სა­კი­სა­რი;

Universal
 • in all its bearings - ყო­ველ მხრივ;
 • to have a bearing on, upon something - ურ­თი­ერ­თო­ბის ქო­ნა, გავ­ლე­ნის ქო­ნა;

Universal
 • to loose one,s bearings - გზის აბ­ნე­ვა, გზის და­კარ­გვა, გზის არე­ვა,{გა­დატ} დაბ­ნე­ვა;
 • to find (to get, to take) one's be­a­rings - მი­ხედ­ვა, მი­ხედვ-მო­ხედ­ვა;
 • military bearing - მხედ­რუ­ლი გა­მარ­თუ­ლო­ბა, მსხმო­ი­ა­რო­ბა;
 • roller bearing - ბურთულოვანი სა­კი­სა­რი, დე­ვი­ზი გერ­ბზე;
 • beyond (past) all bearings - აუ­ტა­ნე­ლია.

Economics
 • 1. 1) დამოკიდებულება, ასპექტი;
 • მიდგომა;
 • 2. 1) ნაყოფიანი, 2) მომტანი (მაგალითად, შემოსავლის) carryingsupporting

სინონიმები