ონლაინ ლექსიკონი

Back

bittersweet


Universal
  • [ˌbɪtə'swiːt] 1) მწარე სიხარული 2) ტკბილ-მწარე

სინონიმები

  • belladonna
  • belladonna plant
  • bittersweet
  • bittersweet nightshade
  • climbing bittersweet
  • climbing nightshade
  • deadly nightshade
  • false bittersweet
  • poisonous nightshade
  • sa
  • semisweet
  • shrubby bittersweet
  • staff vine
  • wax figure
  • waxwork
  • woody nightshade

ანტონიმები