ონლაინ ლექსიკონი

Back

book

გამოთქმა: /bʊk/

ზმნა

Universal
 • რე­გის­ტრი­რე­ბა, რე­გის­ტრა­ცი­ა­ში გა­ტა­რე­ბა;
 • ბილ­თის შეკ­ვე­თა, აღე­ბა, გა­ცე­მა;
 • მიწ­ვე­ვა, და­პა­ტი­ჟე­ბა;

არსებითი სახელი

Universal
 • წიგ­ნი;

ატრიბუტული

Universal
 • წიგ­ნის, წიგ­ნუ­რი;

Universal
 • juvenile books - წიგ­ნე­ბი ახალ­გაზ­რდო­ბი­სათ­ვის;
 • correspondence book - შე­მო­სუ­ლი და გა­სუ­ლი ქა­ღალ­დე­ბის ჟურ­ნა­ლი;
 • book of reference, reference book - წიგ­ნის და­წე­რა, გა­მო­ცე­მა;
 • the Book - ბიბ­ლია, და­ბა­დე­ბა, ლიბ­რე­ტო;

Universal
 • by the book - ზუს­ტად, ზედ­მი­წევ­ნით, სავ­სე­ბით;
 • to be in somebody's black books - სი­ა­ში, წევ­რად ყოფ­ნა;
 • to be in somebody's good books - კარ­გი სა­ხე­ლის ქო­ნა;
 • to be deep in somebody's black books - ათ­ვალ­წუ­ნე­ბუ­ლად ყოფ­ნა;
 • to be out of somebody's books - ვი­სი­მე კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლე­ბის და­კარ­გვა;
 • to bring to book - პა­სუ­ხის მოთ­ხოვ­ნა, პა­სუ­ხის­გე­ბა;
 • to suit somebody's book - ვი­სი­მეს გეგ­მებ­თან დამ­თხვე­ვა;

Universal
 • I'm booked! - მა­ხე­ში გა­ვე­ბი!.

Economics
 • 1. 1) საანგარიშო წიგნი, საბუღალტრო წიგნი, 2) პაკეტი (აქციების, ობლიგაციები, რომლებიც ბროკერის ან საბირჟო მაკლერის ხელშია);
 • 2. 1) წიგნში შეტანა, ჩაწერა, რეგისტრირება (საქონლის და ა.შ.), 2) შეკვეთა, 3) დაჯავშნა, დარეზერვება.

Law
 • 1) წიგნი მაგ: ბუღალტრული, სავაჭრო ||დარეგისტრირება, წიგნში შეტანა;
 • 2) სასამართლო საბუთრების დოსიე;
 • 3) ფრახტი ( გემის);
 • 4) ანგაჟირება (მსახიობის), 5) დასჯა ( საქმის, პირის).

სინონიმები