ონლაინ ლექსიკონი

Back

brand

გამოთქმა: /brand/

ზმნა

Universal
 • და­დაღ­ვა, და­ღის დას­მა, და­შან­თვა;
 • {გა­დატ} კვა­ლის და­ტო­ვე­ბა;
 • შერ­ცხვე­ნა.

არსებითი სახელი

Universal
 • და­ღი, შან­თი, დამ­ღა;
 • {გა­დატ} ლა­ქა;
 • ფაბ­რი­კის ნი­შა­ნი, მარ­კა;
 • ხა­რის­ხი, სა­ხე;
 • მუ­გუ­ზა­ლი;

Economics
 • 1. 1) საქარხნო მარკა, საქარხნო დაღი, 2) სახე, 3) ხარისხი (ურთიერთობების);
 • 2. დაღის დასმა.

Law
 • 1) სასაქონლო ( სავაჭრო, საფირმო ) ნიშანი;
 • მარკა;
 • ( ფაბრიკის ან ქარხნის ) დაღი|სასაქონლო ნიშანის დასმა( სავაჭრო;
 • საფირმო);
 • მარკირება;
 • დაღის დასმა ( საფირმო ან ქარხნული);
 • 2) დადაღვა ( გასამართლებული დამნაშავის).

Marketing
 • 1. 1) ბრენდი, სავაჭრო მარკა, სასაქონლო ნიშანი (სიმბოლო) ან საქონლის დიზაინი ან ყველა ამ ელემენტის კომბინაცია, რომელიც მომხმარებელთა გონებაში მოცემულ საქონელთან ასოცირდება და ანსხვავებს მას კონკურენტების საქონლისგან), 2) ბრენდი (პროდუქტი (საქონელი, მომსახ

სინონიმები