ონლაინ ლექსიკონი

Back

break even


ნათარგმნია break even სინონიმები ანტონიმები

Economics
  • ზარალის თავიდან აცილება, მოგებისა და ზარალის გარეშე დასრულება, მოგებისა და ზარალის არმიღება

სინონიმები

ანტონიმები