ონლაინ ლექსიკონი

Back

brief

გამოთქმა: /briːf/

ზმნა

Universal
 • რე­ზი­უ­მეს გა­კე­თე­ბა, დას­კვნის გა­კე­თე­ბა;
 • მოკ­ლედ თხრო­ბა;
 • {ავ} მფრი­ნა­ვი­სათ­ვის ინ­სტრუქ­ცი­ის მი­ცე­მა, ინ­სტრუქ­ტი­რე­ბა;
 • დამ­ცვე­ლი­სათ­ვის საქ­მის წარ­მო­ე­ბის მინ­დო­ბა.

არსებითი სახელი

Universal
 • კრებული, რე­ზი­უ­მე, დას­კვნა, შე­ჯა­მე­ბა;
 • {იურ} საქ­მის მოკ­ლედ გად­მო­ცე­მა;

ზედსართავი

Universal
 • მოკ­ლედ, შე­მოკ­ლე­ბუ­ლად;

Universal
 • to hold brief of - სა­სა­მარ­თლო­ში საქ­მის წარ­მო­ე­ბა;

Universal
 • დაც­ვა;
 • პა­პის ბრე­ვე;

Economics
 • 1) საქმის მოკლე წერილობითი შინაარის გადმოცემა;
 • 2) საქმესთან დაკავშირებული წერილი, რომელსაც სოლისიტორი ბარისტერს წარუდგენს;
 • 3) საქმესთან დაკავშირებული წერილი, რომელსაც ადვოკატი სააპელაციო სასამართლოში წარადგენს.

Law
 • 1) ცნობა;
 • რეზიუმე | ცნობის შედგენა;
 • რეზიუმირება, მოკლედ აღწერის გაკეთება |მოკლე, შეკუმშული;
 • 2) საქმის მოკლე წერილობითი აღწერა;
 • პატარა წერილი საქმესთან დაკავშირებით, სოლისტერის მიერ ბარისტერისათვის მომზადებული;
 • პატარა წერილი საქმესთან დაკავში

სინონიმები

ანტონიმები