ონლაინ ლექსიკონი

Back

brood hen


ნათარგმნია brood hen სინონიმები

Marketing
  • კრუხი ( საქონლის შემსყიდველი მოცემული ქსელის ყველა მაღაზიისათვის )

სინონიმები