ონლაინ ლექსიკონი

Back

buck


ნათარგმნია buck სინონიმები

ზმნა

Universal
 • ყალ­ყზე შედ­გო­მა;
 • წიხ­ლე­ბის სრო­ლა, ტლინ­კვა;
 • to buck against - {ამერ} წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის გა­წე­ვა;
 • to buck off - უნა­გი­რი­დან ჩა­მოგ­დე­ბა;
 • to buck up - {სალ} აჩ­ქა­რე­ბა, გა­მო­ცოც­ხლე­ბა;
 • buck up! - გამ­ხნევ­დი!.

ზმნა

Universal
 • ძე­ლე­ბად და­ხერ­ხვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • მა­მა­ლი ცხო­ვე­ლი (ირე­მი, კურ­დღე­ლი, ბოც­ვე­რი);
 • დენ­დი, ფრან­ტი;

არსებითი სახელი

Universal
 • {ამერ} {ჟარგ} დო­ლა­რი.

Universal
 • to pass the buck to somebody -{ამერ} პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სხვის­თვის გა­დაბ­რა­ლე­ბა;

Universal
 • verb, noun
 • უბე­დო­ბა, ტრა­ბა­ხი.

Law
 • გაკოტრების საქმეებთან დაკავშირებული სასამართლო გადაწყვეტილებათა კრებული, შემდგენელი ბაკი (1816-1820)

სინონიმები