ონლაინ ლექსიკონი

Back

capacity

გამოთქმა: /kəˈpasɪti/

არსებითი სახელი

Universal
 • უნარი, უნარიანობა;
 • ნიჭიერება, ნიჭი;
 • ტევადობა, ტევა;

Universal
 • in the capacity of - სახით, როგორც;

Universal
 • კომპეტენცია;
 • {ტექ} სიმძლავრე, სიმძლავრე;

Universal
 • idle capacity - სარეზერვო სიმძლავრე;
 • labour capacity - შორმის ნაყოფიერება.

Economics
 • 1) მოცულობა;
 • ტევადობა;
 • 2) სიმძლავრე, მწარმოებლურობა;
 • 3) ეფექტი;
 • 4) სრული სიმძლავრე;
 • 5) გამტარუნარიანობა;
 • 6) წოდება, თანამდებობა;
 • 7) ქმედუნარიანობა;
 • 8) პროფესია.

Law
 • 1. ნიჭი, უნარი;
 • 2) ქმედუნარიანობა;
 • 3) თანამდებობა;
 • თანამდებობრივი მდგომარეობა;
 • 4) კომპეტენცია ( განპირობებული ასაკით, იურიდიულად აღიარებული დანაშაულის ჩადენის უნარი)

სინონიმები

ანტონიმები