ონლაინ ლექსიკონი

Back

capital

გამოთქმა: /ˈkapɪt(ə)l/

არსებითი სახელი

Universal
 • კაპიტალი;

არსებითი სახელი

Universal
 • დედაქალაქი, სატახტო ქალაქი;
 • დიდი ასო, ასომთავრული;

არსებითი სახელი

Universal
 • {არქ} კაპიტალი, სვეტის თავი.

ზედსართავი

Universal
 • კაპიტალური, მკვიდრი, საფუძვლიანი;
 • ძირითადი, მთავარი;
 • {სალ} საუკეთესო, ჩინებული;
 • ასომთავრული;
 • {იურ} სისხლის სამართლის (დანაშაული);
 • სიკვდილის, სასიკვდილო.

Universal
 • fixed capital - ძირითადი თანხა, თავნი;
 • floating capital, circulating capital - საბრუნავი კაპიტალი;
 • industrial capital - სამრეწველო კაპიტალი.

Universal
 • in capitals - ასომთავრულებით.

Economics
 • 1.1) მთავარი, ძირითადი, 2) კაპიტალური, 3) საუკეთესო;
 • 2. 1) კაპიტალი, ძირითადი კაპიტალი, 2) ფასიანი ქაღალდები, 3) სააქციო კაპიტალი, 4) ძირითადი თანხა, 5) კაპიტალისტები, კაპიტალისტების კლასი (მარტო გარკვეული მუხლით)

Law
 • 1.კაპიტალი. 2. დედაქალაქი 3. სიკვდილით დასჯადი

სინონიმები

ანტონიმები