ონლაინ ლექსიკონი

Back

chink


ნათარგმნია chink სინონიმები

ზმნა

Universal
  • წკრიალი, წკარუნი, ჟღერა;
  • დაწკარუნება, დაჟღარუნება, გაჩხარუნება.

არსებითი სახელი

Universal
  • ბზარი, ნაბზარი, ნაპრალი;
  • ხვრელი, ჭუჭრუტანა.

არსებითი სახელი

Universal
  • რეკვა, წკრიალი, ჩხარუნი, წკარუნი;
  • ჟღერა, ჟღარუნი;

არსებითი სახელი

Universal
  • ხველის, სიცილის ავარდნა, ატყდომა.

სინონიმები