ონლაინ ლექსიკონი

Back

complement


ზმნა

Universal
  • დამატება, შევსება;
  • დაკომპლექტება.

არსებითი სახელი

Universal
  • {გრამ} დამატება;
  • კომპლექტი;
  • საშტატო შემადგენლობა (სამხედრო ნაწილისა, გემისა);

Marketing
  • დამატებითი საქონელი, (საქონელი)-კომპლემენტი (საქონელი, რომლის მოხმარებაც გულისხმობს სხვა საქონლის მოხმარებასაც (მაგ. ტენისის ჩოგანი და ბურთი);
  • ერთი საგნის ფასის გაზრდა იწვევს სხვა საქონელზე მოთხოვნის შემცირებას)

სინონიმები