ონლაინ ლექსიკონი

Back

concert


ზმნა

Universal
 • შეთანხმება;
 • მორიგება.

არსებითი სახელი

Universal
 • კონცერტი;
 • თანხმობა, პირობა;

Universal
 • in concert with - ერთად, პირობის შესაბამისად;

Economics
 • 1. 1) თანხმობა, 2) შეთანხმება, პირობა;
 • 2. შეთანხმება, გარიგება.

Law
 • თანხმობა , მოლაპარაკება;
 • შეთანხმებულობა;
 • დათქმა | შეთანხმება;
 • ზომების ერთად მიღება;
 • მორიგება.

სინონიმები