ონლაინ ლექსიკონი

Back

conflict


ზმნა

Universal
 • საწინააღმდეგოს თქმა, შესიტყვება, შეკამათება;
 • ბრძოლა.

არსებითი სახელი

Universal
 • კონფლიქტი, განხეთქილება;
 • წინააღმდეგობა;
 • ბრძოლა;

Economics
 • 1. კონფლიქტი, შეტაკება, დაპირისპირება;
 • 2. კონფლიქტში, დაპირისპირებაში ყოფნა.

Law
 • კონფლიქტი, კოლიზია, შეჯახება;
 • წინააღმდეგობა|შეუსაბამობა;
 • კოლიდირება;
 • შეჯახება

სინონიმები

ანტონიმები