ონლაინ ლექსიკონი

Back

contest


ზმნა

Universal
 • დავა, კამათი, პაექრობა;
 • ბრძოლა (for);
 • ჭეშმარიტების დაცვა, შედავება;
 • შეჯიბრება.

არსებითი სახელი

Universal
 • დავა, კამათი;
 • შეჯიბრება;

Universal
 • beauty contest - სილამაზის კონკურსი;
 • close contest - {ამერ} შეუპოვარი ბრძოლა არჩევნებზე;
 • three-cornered contest - წინასაარჩევნო ბრძოლა სამ პოლიტიკურ პარტიას შორის;

Economics
 • 1. მეტოქეობა, შეჯიბრება;
 • 2. 1) გასაჩივრება, 2) მეტოქეობა, შეჯიბრება (ზმნა)

Law
 • 1. დავა | დავის აძღვრა;
 • 2. მიღწევა (საარჩევნო ადგილის), არჩევნებში მონაწილეობა (კანდიდატის) კანდიდატის წამოყენება.

სინონიმები

ანტონიმები