ონლაინ ლექსიკონი

Back

cover

გამოთქმა: /ˈkʌvə/

ზმნა

Universal
 • გადაფარება, დახურვა, დაფარვა (with);

არსებითი სახელი

Universal
 • სახვევი, გარეკანი, საფარი;
 • შალითა;
 • გადასაფარებელი;
 • კონვერტი;

Universal
 • under the same cover - იმავე კონვერტში;

Universal
 • ყდა;

Universal
 • to read a book from cover to cover - წიგნის თავიდან ბოლომდე წაკითხვა;

Universal
 • ხუფი;
 • საფარი;
 • თავშესაფარი;

Universal
 • to take cover - თავის შეფარება;
 • under cover - თავშესაფარი;

Universal
 • შეფიცვრა;
 • შირმა;
 • სუფრის ჭურჭელი;

Universal
 • to be (to remain) covered - თავსაბურში ყოფნა;

Universal
 • დამალვა (გრძნობებისა);
 • გახვევა;
 • მოცვა, ჩართვა;
 • სჭარბობს, აღემატება (რაოდენობას);
 • გავლა (მანძილისა);
 • გადაჭიმვა;
 • დაცვა;
 • {ამერ} პრესისათვის მასალის მიწოდება;
 • {სამხ} ერთმანეთის მიმყოლ, ბაწრულად დადგომა;
 • {სამხ} ცეცხლით დაცვა;
 • ფაშატის დაგრილება;

Universal
 • to cover in - საფლავისთვის მიწის მიყრა;
 • to cover over - დახურვა, დაფარვა;
 • to cover up - დამალვა.

Economics
 • 1. 1) დაფარვა, 2) დაზღვევა, 3) დაფარვის უზრუნველყოფა (ფულადი), 4) მოცვა;
 • 2. 1) დაფარვა, 2) გადახდა (ანგარიშის) coverage

Law
 • 1) დაფარვა ( ფულის)\ დაფარვა;
 • დაფარვის უზრუნველყოფა ( ფულადი);
 • 2) გადახდა ( ანგარიშის , თამასუქის);
 • 3) დაზღვევა;
 • დაზღვევის მოცულობა\დაზღვევა;
 • 4) რაიმეს მიმართ დამოკიდებულების გამოვლენა;
 • შემოვლება,საკუთარი მოქმედების გავრცელება ( დანაშაული)

Marketing
 • გადაფარვა (გადაფარვა მყიდველის მიერ, რომელმაც დაარღვია ხელშეკრულება გაყიდვაზე, მიყენებული ზარალის, რომელიც მან მიაყენა გამყიდველს საქონლის ყიდვის გზით ან ხელშეკრულების დადების დროს იმ საქონლის შეძენის დროს, რომლის ყიდვაზე მყიდველმა თქვა უარი, ამ დროს შენ

სინონიმები

ანტონიმები