ონლაინ ლექსიკონი

Back

curtilage

გამოთქმა: /ˈkəːt(ɪ)lɪdʒ/

Economics
  • სახლთან მომიჯნავე მიწის შემოღობილი ნაკვეთი (ტერმინი გვხვდება ჩხრეკის ორდერებში როგორც იმ ტერიტორიის კონკრეტიზაცია, რომელზეც უნდა ჩატარდეს ჩხრეკა)

Law
  • მიწის ნაკვეთი და შენობა , რომელიც უშუალოდ ერთთვის საცხოვრებელ სახლს

სინონიმები