ონლაინ ლექსიკონი

Back

dealership


ნათარგმნია dealership სინონიმები

Economics
  • 1) გარიგებები, ოპერაციები;
  • 2) ფირმა, რომელიც მოცემული საწარმოს საქონელს ყიდის.

Marketing
  • 1) წარმომადგენლობა (ერთი პირის (წარმომადგენლის) მიერ ჩადენილი სხვა პირების ინტერესებით და სახელით (წარმოდგენილი) გარიგებების ან სხვა იურიდიულად მნიშვნელოვანი მოქმედებების, რომლებიც უშუალოდ ქმნიან, ცვლიან და აჩერებენ სამოქალაქო უფლებასა და წარმოდგენილ ვალდ

სინონიმები