ონლაინ ლექსიკონი

Back

disable

გამოთქმა: /dɪsˈeɪb(ə)l/

ზმნა

Universal
 • უუნაროდ ქცევა;
 • დასახიჩრება;
 • შრომის უნარის წართმევა;
 • {სამხ} მწყობრიდან გამოყვანა;
 • {იურ} უფლების ჩამორთმევა.

Economics
 • 1) უფლების ჩამორთმევა;
 • 2) უუნაროდ ან გამოუსადეგრად ქცევა, მწყობრიდან გამოყვანა.

Law
 • 1) გააკეთო ან გამოაცხადო ვინმე ქმედუუნაროდ;
 • უფლებებში შეზღუდვა;
 • 2) გააკეთო შრომისუუნაროდ;
 • 3) დაასახიჩრო;
 • 4) მოაკლო იურდიულ ძალას.

სინონიმები

ანტონიმები