ონლაინ ლექსიკონი

Back

disablement


ნათარგმნია disablement სინონიმები

Universal
  • 1. ქმედუნარიანობის დაკარგვა.
  • 2. უნარის დაკარგვა.
  • 3. უფლებების დაკარგვა.
  • 4. შეზღუდვა.

Economics
  • 1) შრომისუუნარობა, ინვალიდობა;
  • 2) გამოუსადეგრობის მდგომარეობამდე მიყვანა.

Law
  • 1) შეზღუდვა , უფლებების ჩამორთმევა 2) შრომითუნარიანობის დაკარგვა.

სინონიმები