ონლაინ ლექსიკონი

Back

discount


ზმნა

Universal
 • ფასის დაკლება;
 • შემოსავლის მოკლება;
 • თამასუქის დისკონტი;
 • მხედველობაში არ მიიღება.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფასდაკლება;

Universal
 • at a discount-ფასდაკლებით;

Universal
 • თამასუქის დისკონტი;
 • დისკონტის პროცენტი;

Law
 • 1) დისკონტი, თამასუქის აღრიცხვა/ აღრიცხვა, დისკონტირება (თამასუქის);
 • 2) სააღრიცხვო პროცენტი;
 • 3) ფასდაკლება;
 • 4) არგათვალისწინება;
 • 5) მოთხოვნების ჩათვლა.

სინონიმები