ონლაინ ლექსიკონი

Back

distinctiveness


ნათარგმნია distinctiveness სინონიმები

Law
  • განმასხვავებელი ძალა (მაგალითად, სავაჭრო ნიშნის)

Marketing
  • 1) ინდივიდუალური ხასიათი, თვითმყოფადობა, განმასხვავებლობა;
  • გამასხვავებელი განსაკუთრებულობა, განმასხვავებელი ნიშანი, განმასხვავებელი თვისება;
  • 2) განსხვავებითი შესაძლებლობა;
  • განსხვავებულობა (სავაჭრო მარკის თვისება, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ მარკამ უნდ

სინონიმები