ონლაინ ლექსიკონი

Back

dodder


ნათარგმნია dodder სინონიმები

ზმნა

Universal
  • კანკალი, ცახცახი (მოხუცებულობსაგან, სისუსტისაგან);
  • ლუღლუღი;

არსებითი სახელი

Universal
  • {ბოტ} აბრეშუმა.

Universal
  • to dodder about, to dodder along-კოჭლობით სიარული, კოჭლობით თრევა.

სინონიმები