ონლაინ ლექსიკონი

Back

double-decker


Marketing
  • 1)(ნებისმიერი ორსართულიანი სატარნსპორტო საშუალება) ა)ორგემბანიანი გემი, ბ) ორსართულიანი ავტობუსი (ტრამვაი, ტროლეიბუსი), გ) ბიპლანი (თვითმფრინავი ორი ფრთით, რომლებიც განლაგებულია ერთი მეორის ზემოთ);
  • 2) ა)(ნებისმიერი ნივთი, რომლის სტრუქტურაში შეიძლება გამოი

სინონიმები