ონლაინ ლექსიკონი

Back

down payment


Economics
  • პირველი გადახდა, ავანსი

Marketing
  • პირველი შენატანი, პირველადი გადახდა (საყიდლის ფასის ნაწილი, გადახდილი ხელზე კრედიტით შესყიდვამდე და რომელიც არ არის გათვალისწინებული მთლიანი კრედიტის თანხაში)

სინონიმები