ონლაინ ლექსიკონი

Back

enervate


ზმნა

Universal
  • დასუსტება, დაუძლურება, მოდუნება.

ზედსართავი

Universal
  • სუსტი, უძლური, უღონო;
  • დასუსტებული, მისუსტებული, მოშვებული;

სინონიმები