ონლაინ ლექსიკონი

Back

equalizer

გამოთქმა: /ˈiːkwəlʌɪzə/

Universal
  • 1) მათანაბრებელი ფაქტორი
  • 2) ტექ. ა) ბალანსირი ბ) მათანაბრებელი, კომპენსატორი გ) მაკორექტირებელი სისტემა
  • 3) ეკვალაიზერი (ხელსაწყო, რომელსაც იყენებენ ბგერის გამაძლიერებელ სისტემათა სიხშირული არხების კორექციისათვის)
  • 4) სპორტ. ანგარიშის გამათანაბრებელი გოლი, ქულა და ა.შ.

სინონიმები