ონლაინ ლექსიკონი

Back

estimate


ზმნა

Universal
  • დაფასება, შეფასება;
  • ხარჯთაღრიცხვის შედგენა;
  • მიახლოებით, დაახლოებით გამოანგარიშება.

არსებითი სახელი

Universal
  • დაფასება, შეფასება;
  • ნუსხა, ხარჯთაღრიცხვა;

Universal
  • the Estimates - სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი (ინგლისში);

Economics
  • 1. 1) შეფასება, აღრიცხვა, 2) დათვლა, ხარჯთაღრიცხვა;
  • 2. 1) შეფასება, 2) ხარჯთაღრიცხვა, 3) კალკულაცია.

სინონიმები