ონლაინ ლექსიკონი

Back

factor

გამოთქმა: /ˈfaktə/

არსებითი სახელი

Universal
 • ფაქტორი;
 • {მათ} მამრავლი;
 • კოეფიციენტი;
 • აგენტი, შუამავალი, შუაკაცი;
 • კომისიონერი, დალალი.

Economics
 • 1) ფაქტორი, 2) მამოძრავებელი ძალა, 3) აგენტი, 4) კოეფიციენტი.

Law
 • 1) ფაქტორი, კომისიონერი;
 • 2) მამულის მართველი;
 • 3) პირი, რომელსაც გადაეცა სასამართლოს ბრძანება მევალის ქონების დაპატიმრებაზე ან თანხის, რომელიც ერგება მევალეს;
 • 4) ფაქტორი;
 • შემადგენელი ელემენტი.

Marketing
 • 1) კომისიონერი, ფაქტორი (შუამავალი, მონაწილე სავაჭრო ოპერაციებში თავისი სახელით, მაგრამ კლიენტის ხარჯზე და რომელიც იღებს ამის მაგივრად საკომისიო ანაზღაურებას);
 • 2) აგენტი, წარმომადგენელი, მინდობილი პირი.

სინონიმები

ანტონიმები