ონლაინ ლექსიკონი

Back

fade away


ნათარგმნია fade away სინონიმები

Universal
  • 1) ჩაქრობა
  • The music faded away - მუსიკა მინელდა
  • This custom is slowly fading away - ეს ტრადიცია თანდათან გადადის მოდიდან
  • 2) დაკარგვა
  • When the police arrived, the crowd faded away - პოლიციის მოსვლისთანავე ბრბო გაიბნა
  • 3) ძალის, ჯანმრთელობის დაკარგვა
  • During his illness he faded away to nothing - ავადმყოფობისას ის ძალიან დასუსტდა
  • Old soldiers never die, they only fade away - ძველი ჯარისკაცები არ კვდებიან, ისინი ქრებიან.

Universal
  • 1) გაქრობა, გაუჩინარება 2) ღონის, ჯანმრთელობის დაკარგვა

Economics
  • თანდათან გაუჩინარება

სინონიმები