ონლაინ ლექსიკონი

Back

fixture

გამოთქმა: /ˈfɪkstʃə, -tjə/

არსებითი სახელი

Universal
  • რაიმე დაწესებული, დადგენილი, მტკიცე;
  • არმატურა, კაზმულობა;
  • ფიქსირებული სიდიდე;
  • {სალ} მტკიცედ დამკვიდრებული მკვიდრი;
  • დანიშნული დღე (შეჯიბრებისათვის, ასპარეზობისათვის);
  • {იურ} სახლთან ან მიწასთან ერთად გასაყიდი მოძრავი ქონება.

Economics
  • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მოძრავი ქონება (მოცემულ შემთხვევაში მოძრავი ქონება კარგავს მოძრავის სტატუსს, რადგან მისი მოცილება უძრა ქონებას აზიანებს)

Law
  • 1. მოძრავი ქონება, უძრავ ქონებასთან გაერთიანებული 2. ფრახტირების ხელშეკრულება

სინონიმები