ონლაინ ლექსიკონი

Back

foundation

გამოთქმა: /faʊnˈdeɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • საძირკველი;
 • საფუძველი, ფუძე;
 • ფონდი;
 • ფონდით დაარსებული დაწესებულება;

Universal
 • to lay a foundation - საძირკვლის ჩაყრა, საფუძვლის ჩაყრა, დაარსება, დაფუძნება.

Economics
 • 1) ფუნდამენტი, საფუძველი, საძირკველი;
 • 2) დასაბუთებულობა, საფუძველი;
 • 3) ორგანიზაცია, დაწესებულება;
 • 4)კულტურული წამოწყებებისთვის შემოწირლობების ფონდი;
 • 5) დაარსება (ქალაქის).

Law
 • 1. საფუძველი;
 • 2. საფუძვლიანობა;
 • 3. დაწესებულება;
 • 4. ფონდი, საშუალება, ანდერძი საქველმოქმედო მიზნებისათვის.

სინონიმები