ონლაინ ლექსიკონი

Back

innovation

გამოთქმა: /ɪnəˈveɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • სიახლე, ახალი რამ;
 • ახალ-შემოღებული წესი;
 • ნოვატორობა.

Economics
 • 1) სიახლე, 2) რაციონალიზატორული წინადადება.

Law
 • 1. ნოველა;
 • 2. ნივაცია;
 • ვალის გადაგზავნა;
 • ვალდებულების მიხედვით უფლებათა ცესია;
 • 3. ინოვაცია (ტექნიკური სიახლეების დანრეგვა);
 • (ტექნიკური) სიახლეები;
 • რაციონალიზატორული წინადადება, გამოგონება.

სინონიმები

ანტონიმები