ონლაინ ლექსიკონი

Back

fund

გამოთქმა: /fʌnd/

ზმნა

Universal
 • ფულის მოთავსება ფასიან ქაღალდებში;
 • მარაგის გაკეთება.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფონდი, მარაგი;
 • კაპიტალი, თანხა;

მრავლობითი

Universal
 • ფულადი სახსრები;

Universal
 • sinking fund - საამორტიზაციო კაპიტალი;
 • relief fund - დახმარების ფონდი;
 • yellow-dog fund, slush fund - კაპიტალისტების მიერ ასიგნებული თანხები მოსასყიდად, მოსაქრთამავად;

Universal
 • the funds - სახელმწიფო პროცენტიანი ქაღალდები;
 • in funds - ფულით მდიდარი, ფულიანი;
 • out of funds - უფულო;

Economics
 • 1. 1)მარაგი, რეზერვი, 2) კაპიტალი, 3) ფონდი, 4) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები;
 • 2. 1) მიმდინარე სახელმწიფო ვალის კონსოლიდირება, 2) კაპიტალის ჩადება ფასიან ქაღალდებში.

Law
 • 1. ფონდი;
 • ფულადი თანხა მიზნობრივი დანიშნულებით | კაპიტალიზირება;
 • ფონდირება;
 • ფულის ფასიან ქაღალდებში მოთავსება;
 • 2. ფასიანი ქაღალდები (სახელმწიფო) (ბანკის აღნიშვნა ქვითარზე ქვითრის გამცემის საშუალებების არარსებობის შესახებ)

სინონიმები