ონლაინ ლექსიკონი

Back

fundamental law


ნათარგმნია fundamental law სინონიმები

Economics
  • ძირითადი კანონი, კონსტიტუცია

Law
  • 1) სამართლის ძირითადი პრინციპები;
  • 2) ძირითადი კანონი, ორგანული კანონი, კონსტიტუცია.

სინონიმები