ონლაინ ლექსიკონი

Back

garnishee

გამოთქმა: /ˌgɑːnɪˈʃiː/

Law
  • პირი, რომელსაც გადასცეს სასამართლო ბრძანება მასთან არსებული მოვალის ქონების ან მოვალისთვის განკუთვნილი თანხის დაყადაღების შესახებ

სინონიმები