ონლაინ ლექსიკონი

Back

gas

გამოთქმა: /gas/

ზმნა

Universal
  • მომწამვლელი ნივთიერებით მოწამვლა, დასენიანება;
  • გაზით ავსება;
  • გაზის გამოყოფა;
  • {ამერ} საწვავი მასალით გამართვა;
  • {სალ} ყბედობა, ლაყბობა;
  • ტრაბახი, კვეხნა (to fas away).

არსებითი სახელი

Universal
  • გაზი, აირი;
  • საწვავი ნარევი;
  • {სამხ} მომწამვლელი ნივთიერება;
  • {ამერ} ბენზინი;
  • საწვავი მასალა;
  • {სალ} უშინაარსო ლაპარაკი, ტრაბახი, კვეხნა;
  • {ტექ} მგრგვინავი აირი;

ატრიბუტული

Universal
  • აირის, აიროვანი;

Universal
  • natural (detonating, noble) gas - ბუნებრივი (მგვრგვინავი, ინერტული) გაზი;
  • air gas - {ტექ} კარბურირებული გაზი;
  • producer gas - გენერატორის აირი;
  • deceptive gas - {სამხ} შესანიღბავი გაზი;
  • to turn on the gas - გაზის გახსნა, გაზის ჩარტვა;
  • to turn off the gas - გაზის დაკეტვა, გაზის გამორთვა, სანათი აირი;
  • stop on the gas! - პედალს დააჭირე! გაზი მიეცი!

სინონიმები