ონლაინ ლექსიკონი

Back

gear

გამოთქმა: /gɪə/

ზმნა

Universal
 • მოძრაობაში მოყვანა (მექანიზმისა);
 • შებმა;

არსებითი სახელი

Universal
 • მექანიზმი, აპარატი;
 • ხელსაწყო, მოწყობილობა;
 • {ჟარგ} ფეხი;
 • {ტექ} კბილანა, კბილანური გადაცემა;
 • ამძრავი;
 • {გადატ} დეზორგანიზებული, არეუ-დარეული, უწესრიგო;
 • {ავტ} გადაცემა;
 • {საზღ} აღკაზმვა, აღჭურვა, აღკაზმულობა;
 • მოსართავი;
 • ავეჯეულობა, ჭურჭელი, ჭურჭლეულობა;

Universal
 • landing gear - {ავ} დასაჯდომი მოწყობილობა, შასი;
 • in gear - ჩართული;
 • out of gear - ამორთული;
 • first (second, third) gear - პირველი (მეორე, მესამე) გადაცემა;
 • reverse gear - უკუსვლა;

Universal
 • to gear down - {ტექ} მოძრაობის შენელება;
 • to gear up - {ტექ} მოძრაობის აჩქარება, დაჩქარება.

Economics
 • 1. მექანიზმი (ეკონომიკური განვითარების);
 • 2. განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად მიმართვა.

სინონიმები