ონლაინ ლექსიკონი

Back

go around


ნათარგმნია go around სინონიმები

Economics
  • იმ დილერებისთვის მითითებების მიცემა, რომლებიც თავისუფალ ბაზარზე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებით ოპერაციებს ახორციელებენ

სინონიმები